Diaconaal Overleg Hilversum op 19 juni

Geachte betrokkenen bij een diaconie in Hilversum,

Dit weekend vierden we Pinksteren, waarbij we gedenken dat we als Christenen de wereld in worden gezonden om de boodschap van Christus te verspreiden.
Een goed moment om U namens het Platform Armoedebestrijding Hilversum uit te uitnodigen voor een diaconaal overleg in Hilversum.

Wanneer?       Donderdag 19 juni vanaf 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur)
Waar ?            Good2Connect-plaza, Noorderweg 2 in Hilversum (gebouw Santbergen, aan Oosterspoorplein, ingang straatzijde)
Voor wie?        Vertegenwoordigers van alle diaconieën in Hilversum en enkele specifieke genodigden

Waarom?
De afgelopen jaren is de kerngroep van het Platform Armoedebestrijding Hilversum bezig geweest om de armoedebestrijders van Hilversum met elkaar in contact te brengen en armoedebestrijding op de agenda van de politiek te krijgen.

Gaande dit proces merkten we dat de diaconieën in Hilversum een belangrijke rol spelen in de armoedebestrijding, maar dat er tussen de diverse diaconieën weinig contact was.

Ruim een jaar geleden nam Jan Zuidema, destijds diaken van De Schuilhof, al het initiatief voor een diaconaal overleg. Hoewel de opkomst tegenviel waren de aanwezigen het erover eens dat er een grote behoefte is in de samenleving voor ondersteuning van mensen met een hulp- of steunvraag, en dat het goed zou zijn dat het zichtbaar is dat de kerken een belangrijke pilaar zijn bij het antwoord geven op deze vraag.

Daarnaast waren de aanwezigen het erover eens dat het goed zou zijn wanneer:
–          De diaconieën elkaar beter leren kennen, en weten waar anderen mee bezig zijn
–          De diaconieën zouden uitvinden waarin ze elkaar kunnen versterken
–          De diaconieën een verbinding zouden vormen in hun contact met de burgerlijke gemeente (iets dat nu via de Raad van Kerken geborgd is)

In het verlengde hiervan zou het denkbaar zijn dat een diaconaal platform de volgende zaken op zou pakken:

–          Wanneer meerdere kerken samen een initiatief als Stichting Present, of Stichting Hip, of een ander soortgelijk initiatief zouden steunen, en bijvoorbeeld samen over zouden gaan tot het benoemen van een lokaal coördinator, dan voorkom je dat deze initiatieven aangestuurd moeten worden door regionale of landelijke medewerkers van deze stichtingen. Met een lokaal coördinator vanuit samenwerkende diaconieën (en dat mag best een vrijwilliger zijn),  is het veel eenvoudiger om vrijwilligers te werven, en opent het mogelijkheden om lokaal bekendheid te geven aan deze diaconale activiteiten (waarmee tevens de doelgroep beter bereikt kan worden).

–          Net als veel professionele hulpverleners weten veel diakenen niet precies wat er allemaal bestaat in Hilversum, door goed bekend te raken met de sociale kaart, maar ook via een diaconaal platform kan de effectiviteit van de individuele diaken sterk verbeterd worden. Het platform armoedebestrijding kan overigens ook fungeren als kapstok voor een diaconaal platform, maar ook de Raad van Kerken  zou als diaconaal platform kunnen fungeren.

Dringend verzoek: kunt u svp per email aan ondergetekende of per telefoon laten weten of u of iemand anders van uw organisatie aanwezig zal zijn?

Tenslotte,
het Platform Armoedebestrijding Hilversum fungeert hierbij (in overleg met de Raad van Kerken Hilversum) slechts als initiatiefnemer van het overleg. Mocht tijdens het overleg blijken dat meerdere diaconieën in enige vorm behoefte hebben aan het permanent vormen van een diaconaal platform in welke vorm dan ook, dan dient dit vanuit de diaconieën zelf vormgegeven te worden.

Op http://wp.me/p355Bz-16 vindt u de organisaties/personen welke een uitnodiging hebben gekregen voor deze bijeenkomst.

Mocht u aanvullingen of correcties hebben op deze lijst dan kunt u deze doorgeven via info@armoedeplatformhilversum.nl of telefonisch (06-1250.5498) aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Aernoud Olde
Lid Platform Armoedebestrijding Hilversum

M= 06-12505498
E = aernoud@hilversumverbonden.nl

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s