Peiling op het tiende vliegveldontbijt van het Armoede Platform, 20 april 2016

Wat is uw mening over de toekomst van het Armoede Platform?

Stelling: Ik vind dat het Armoede Platform kan worden opgeheven.

 • Geen van de deelnemers heeft deze mogelijkheid genoemd.

Stelling: Ik vind dat het Armoede Platform moet blijven bestaan.

 • Het is nuttig info uit te wisselen
 • Elkaar te kennen, welke initiatieven er zijn en hoe we elkaar tot en hand en een voet kunnen zijn.
 • Elkaar te stimuleren
 • Graag een lijst van netwerkpartners plus telefoonnummers
 • Helaas blijft het Armoedeplatform nog nodig
 • Schroom bij mensen om te durven vragen, daar moeten sommigen bij geholpen worden.
 • Investeer in leren budgetteren van gezinnen dmv. Maatjes
 • Vertrouwen moet je aan bouwen
 • Het diaconaal platform heeft primair een kerkelijke/diaconale oriëntatie
 • Jaarlijks een ontbijt verbindt en inspireert.
 • Het Armoedeplatform vervult ene functie om mensen bij elkaar te brengen, mensen aan elkaar te koppelen en informatie te delen. Gezien de opkomst is daar behoefte aan.
 • Armoede blijft problematisch
 • Dit overleg is zinvol
 • Het is goed om te horen wat er speelt in de maatschappij speelt en hoe we elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn.
 • Uitwisseling van kennis en ontwikkelingen op dit thema is zeer belangrijk, zeker in zo’n uitgebreid, divers gezelschap.
 • Kom nu voor het eerst, maar vindt deze vorm enorm goed
 • Als dit initiatief er niet meer is, valt ook de samenwerking, hoe gebrekkig wellicht ook, weg
 • Het zorgt voor een blijvende focus
 • De problemen bestaan nog steeds.
 • Zolang er armoede is moet je daarmee aan de slag. Armoede blijft niet altijd hetzelfde. Ook daarin zijn trends. Het is goed om dat te blijven uitwisselen.
 • Armoede sluimert, woekert, en blijft te lang verborgen. Betrokkenen durven er vaak niet voor uit te komen. Men weet vaak de weg niet naar het juiste loket.
 • Het thema is simpelweg te belangrijk en krijgt veel te weinig aandacht. Het thema toont de raakvlakken van instanties en initiatieven en draagt daarom wezenlijk bij ana meer samenwerking.

Stelling: Ik vind dat het Armoede Platform op de volgende manier verder moet gaan:

 • Kleinschalig, buurtgericht.
 • “Tijd voor Meedoen”
 • Woongelegenheid organiseren voor mensen die buiten de maatschappij vallen, die de menswaardigheid garandeert.
 • Adopteren van “zwervers” door middleclass burgers.
 • De contacten met de diverse maatschappelijke partners te stimuleren en elkaar op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied.
 • Uitwisselen van ervaringen, contactmogelijkheden. Zoals ditmaal: kort en krachtig. Vele vormen van verbindingen en stimulans tav creatieve oplossingen.
 • Steeds fijnmaziger en gericht op het voorkómen van armoede
 • Eén à tweemaal per jaar een bijeenkomst om iedereen weer op de hoogte te brengen van de stand van zaken.
 • Er wordt veel gedaan, maar in veel gevallen ontbreekt het aan coördinatie. Acute problemen zouden wellicht via een op te richten crisiscomité direct geholpen kunnen worden (dus meer uitwisselen en coördinatie)
 • Elkaar blijven informeren, vooral ook digitaal. En mogelijk ook meer coördineren van hetzelfde aanbod.
 • De bibliotheek wil graag blijven faciliteren war nodig, zoals in de afgelopen jaren
 • Nog meer concretiseren hoe onderlinge samenwerking tot stand kan komen.
 • Ik vind het jaarlijks ontbijt zeer nuttig en inspirerend
 • Meer themagericht
 • Minstens één maal per jaar van elkaar horen waar iedereen mee bezig is plus contacten leggen.
 • Omdat sommigen blijkbaar niets weten van elkaars bestaan, zou het mooi zijn als er één plek komt waar al deze info te vinden is.
 • Iets minder de kleine kring en iets breder in de maatschappij. Betrek de moskeeën en andere geloofsgemeenschappen meer.
 • Klankbordgroep om voortgang en effecten daarvan te initiëren en te stimuleren
 • Realiseren van een “integrale” aanpak.
 • Ik mis een goed overzicht van alle instanties die onder de definitie van het Armoedeplatform vallen
 • Alle partijen die bijeen zijn op het ontbijt moeten in hun presentaties ingaan op voorbeelden van samenwerking en niet op wat zij al doen, want dat weten we vaak wel.
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s