Auteursarchief: Aernoud Olde

Over Aernoud Olde

Aanjager van lokaal duurzaam denken en doen, voorzitter @ Hilversum Verbonden en oprichter van energie-coöperatie HilverZon te bereiken op 06-1250.5498

Agenda voorjaar 2015

Woensdag 22 april vanaf 07.30 uur ‘vliegveldontbijt’ van Hilversumse armoedebestrijders. De bijeenkomst is gericht op kennismaken, stimulering van samenwerking en kennisdeling.

Door de decentralisaties bij de overheid verandert er veel in de wijze waarop de ondersteuning van de zwakken in de samenleving georganiseerd is. Alle reden om de actuele situatie met elkaar te bespreken en elkaar beter te leren kennen.

Datum:            woensdag 22 april 2014
Locatie:           Restaurant Vliegveld Hilversum
Noodweg 43  /   tel: 035 – 577.1710
Inloop:             vanaf 7.15 uur
Ontbijt:            7.30 uur (kosten 10 euro pp, eigen bijdrage)
Sluiting:           9.30 uur (met mogelijkheid tot napraten)

Vooraf aanmelden noodzakelijk: per email aan info@armoedeplatformhilversum.nl

__________________________________________________

Het armoedeplatform ondersteunt of organiseert in het voorjaar van 2015 de volgende activiteiten:

Dinsdag 3 feb 20.00 uur: Informatiebijeenkomst nieuwe zorgtaken – Burgerzaal, raadhuis Hilversum – Diaconaal overleg georganiseerd door gemeente Hilversum ism Raad van Kerken Hilversum en ondersteund vanuit het platform armoedebestrijding

Woensdag 25 maart ’s avonds: Politiek Debat over armoede door BMB samen met Armoedeplatform Hilversum ….. meer info volgt

Woensdag 22 april vanaf 07.30 uur ‘vliegveldontbijt’ van Hilversumse armoedebestrijders. De bijeenkomst is gericht op kennismaken, stimulering van samenwerking en kennisdeling, ….. meer info volgt

Dinsdag 27 januari 2015 – bibliotheekbijeenkomst over re-integratie op de arbeidsmarkt

m.m.v. Wim van Oudheusden van ‘Buro Oudkomers’

We hopen een discussie te voeren tussen hulpverleners over de mogelijkheden voor mensen met een Wajong uitkering op de arbeidsmarkt. Een korte inleiding over verschillende werkwijzes en daarna een uitwisseling van ervaringen over wat echt werkt en over waar iets verbeterd kan worden. Wat is daarvoor nodig? Uiteindelijk hopen we vooral de kennis onder hulpverleners over de werkwijze van andere hulpverleners te vergroten zodat makkelijker gebruik gemaakt kan worden van elkaars kracht.

Kent u werkgevers die geïnteresseerd zijn? Van harte welkom!

Wethouder Arjo Klamer heeft aangegeven ook aanwezig te, net als inmiddels enkele ondernemers die actief zijn op het gebied van re-integratie.

Datum: 27 januari 2015 – 19.30 – 21.30 uur
Waar: Bibliotheek Hilversum, ’s Gravelandseweg 55, Hilversum

Tijdens de bibliotheekbijeenkomst is er altijd volop ruimte voor discussie en het delen van kennis over het thema en de relatie met armoedebestrijding. Ook is er de mogelijkheid om nader kennis te maken met andere hulpverleners en vrijwilligers uit Hilversum en omgeving, met het oog op een samenhangende hulpverlening.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd: aernoud.olde@gmail.com / 06-1250.5498

Aankondigingen:

Woensdag 25 maart ‘s avonds; politiek debat BMB + Armoedeplatform Hilversum als vervolg op het armoede-verkiezingsdebat van maart 2014
Woensdag 22 april vanaf 07.30 uur jaarlijks ‘vliegveldontbijt’ van Hilversumse armoedebestrijders.
Meer info volgt.

namens Armoede Platform Hilversum,met vriendelijke groet,

Aernoud Olde, aernoud.olde@gmail.com
Rob Beker, r.beker@planet.nl
Aafke Vreugdenhil, aafkevreugdenhil@vrea.nl

Armoedeplatform Hilversum aankondigingen 2015

Beste mensen,

Na de laatste armoedeplatform bibliotheekbijeenkomst op 23 september over de geldzaken van licht verstandelijk gehandicapten, is het even stil geweest van de kant van het armoedeplatform, maar we hebben niet stilgezeten. Via deze mail willen we u inlichten over de plannen voor 2015.

-1- Dinsdag 27 januari van 19.30 tot 21.30 uur bibliotheekbijeenkomst over re-integratie op de arbeidsmarkt

We hopen een discussie te voeren tussen hulpverleners over de zin van re-integratieprogramma’s en het effect op de persoonlijke omstandigheden van de gere-integreerde. Een korte inleiding over verschillende werkwijzes en daarna een uitwisseling van ervaringen over wat echt werkt. Uiteindelijk hopen we vooral de kennis onder hulpverleners over de werkwijze van andere hulpverleners te vergroten zodat makkelijker gebruik gemaakt kan worden van elkaars kracht. Wim van Oudhuisden van BuroOudkomers helpt ons bij de inhoudelijke voorbereiding. Volgende maand sturen we de details over de agenda.

Datum: 27 januari 19.30 – 21.30 uur
Waar: Bibliotheek Hilversum, ’s Gravelandseweg 55, Hilversum

Tijdens de bibliotheekbijeenkomst is er altijd volop ruimte voor discussie en het delen van kennis over het thema en de relatie met armoedebestrijding. Ook is er de mogelijkheid om nader kennis te maken met andere hulpverleners en vrijwilligers uit Hilversum en omgeving, met het oog op een samenhangende hulpverlening.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd: aernoud@hilversumverbonden.nl / 06-1250.5498

-2- Zaterdag 20 december organiseert ‘Bekend Maakt Bemind’ een Midwinterontmoeting op het plein bij het filmtheater.

Niet vechten maar praten. In gesprek gaan met elkaar.
Elkaar leren kennen: Bekend maakt Bemind, ook in Hilversum.

We starten op zaterdag 20 december rond 16.30 uur op het Herenplein.

Vanaf die dag wordt het weer lichter.
Na zonsondergang zetten we het Herenplein al vast in het licht.
En met en hapje en een drankje gaan we gewoon met elkaar in gesprek.
Luisteren we naar elkaars muziek. Leren we elkaar beter kennen.
En gaan we met de beste voornemens voor 2015 weer naar huis.

Bekend maakt Bemind. Doen jullie mee?  Meer info: http://www.hilversumverbonden.nl/bmb/

-3- Woensdag 22 april vanaf 07.30 uur ‘vliegveldontbijt’ van Hilversumse armoedebestrijders. De bijeenkomst is gericht op kennismaken, stimulering van samenwerking en kennisdeling.

Door de decentralisaties bij de overheid verandert er veel in de wijze waarop de ondersteuning van de zwakken in de samenleving georganiseerd is. Alle reden om de actuele situatie met elkaar te bespreken en elkaar beter te leren kennen.

Datum:            woensdag 22 april 2014
Locatie:           Restaurant Vliegveld Hilversum
Noodweg 43  /   tel: 035 – 577.1710
Inloop:             vanaf 7.15 uur
Ontbijt:            7.30 uur (kosten 10 euro pp, eigen bijdrage)
Sluiting:           9.30 uur (met mogelijkheid tot napraten)

Meer informatie volgt, de aanmelding start in februari.

-4- Voorjaar: Vervolg armoedebestrijdingsdebat politiek  In het voorjaar van 2014 tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad heeft het Platform Armoedebestrijding Hilversum samen met Bekend Maakt Bemind een politieke discussie georganiseerd over het armoedebestrijdingsbeleid van de gemeente Hilversum. In de loop van 2015 hopen we daar samen met Bekend Maakt Bemind een vervolg aan te geven.

Met vriendelijke groet,

Rob Beker, r.beker@planet.nl
Aernoud Olde, aernoud.olde@gmail.com
Aafke Vreugdenhil, aafkevreugdenhil@vrea.nl

Stil protest tegen armoede in Hilversum

Op initiatief van de Hilversumse SP vindt er vrijdagavond 17 oktober een stil protest tegen armoede plaats in Hilversum. Dit initiatief wordt ondersteund door het Platform Armoedebestrijding Hilversum, het Leger des Heils en de FNV Gooi en Vechtstreek. Sympathisanten zijn om 19.30 uur welkom op het Stationsplein. ‘De mensen mogen een kaarsje meenemen’,.

Vrijdag is het Wereld Armoededag, maar ook lokaal leven er mensen in armoede, benadrukt Verweij. ‘Alleen in Hilversum al honderden kinderen maar ook ouderen, daklozen en werkenden (de verborgen armoede). En door de crisis worden ook kleine zelfstandigen geraakt.’

De bijeenkomst van vrijdag is ‘een oproep voor solidariteit en tegen armoede’. ‘Op een ludieke wijze geven we uiting aan solidariteit en geven we armoede een gezicht.’ Ook wethouder sociale zaken Arjo Klamer is van de partij. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun geldzaken – 23 sept 19.30 uur

Dinsdag 23 september van 19.30 tot 21.30 uur organiseert Armoedeplatform Hilversum weer de eerste bibliotheekbijeenkomst van dit seizoen.

Onderwerp: Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun geldzaken, .m.m.v. Claudia van Zoelen van Stichting MEE

Waar: Bibliotheek Hilversum, ’s Gravelandseweg 55, Hilversum

Ter voorbereiding enkele vragen:
– Wat is in jouw ogen iemand met een licht verstandelijke beperking? Probeer eens een definitie te geven.
– Heb je in werk of privé wel eens een verkeerde inschatting gemaakt? Wat waren daarvan de gevolgen?
– Wat is je ervaring met LVB’ers en geldzaken?

Tijdens de bibliotheekbijeenkomst is er altijd volop ruimte voor discussie en het delen van kennis over het thema en de relatie met armoedebestrijding. Ook is er de mogelijkheid om nader kennis te maken met andere hulpverleners en vrijwilligers uit Hilversum en omgeving, met het oog op een samenhangende hulpverlening.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd:
aafkevreugdenhil@vrea.nl / 06-38088016

De Omdenkers – een theatervoorstelling over spookburgers met een stoutmoedig plan.

Namens het armoedeplatform wil ik graag onderstaande activiteit onder uw (maar bovenal onder de aandacht van de doelgroep) brengen.

Wanneer u mensen kent die illegaal zijn, of dat zijn geweest, wanneer u mensen kent die in armoede leven of dak- en thuisloos zijn (geweest), wilt u hen dan s.v.p. attenderen op de voorstelling ‘De Omdenkers’, Hun aanwezigheid bij de voorstelling wordt dubbel gewaardeerd.

10 oktober: De Omdenkers – een muzikale theatervoorstelling met humor over spookburgers met een stoutmoedig plan.

Waar: Morgenster, Seinstraat 2
Wanneer: 10 oktober, aanvang 20.00 uur, toegang gratis

Meer info: http://www.hilversumverbonden.nl/de-omdenkers-een-theatervoorstelling-over-spookburgers-met-een-stoutmoedig-plan/
Aanmelden (niet verplicht) maar wordt zeer op prijs gesteld, want vol is vol.: E-mail: deomdenkers@gmail.com

mvg, Aernoud Olde

Diaconaal Overleg Hilversum op 19 juni

Geachte betrokkenen bij een diaconie in Hilversum,

Dit weekend vierden we Pinksteren, waarbij we gedenken dat we als Christenen de wereld in worden gezonden om de boodschap van Christus te verspreiden.
Een goed moment om U namens het Platform Armoedebestrijding Hilversum uit te uitnodigen voor een diaconaal overleg in Hilversum.

Wanneer?       Donderdag 19 juni vanaf 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur)
Waar ?            Good2Connect-plaza, Noorderweg 2 in Hilversum (gebouw Santbergen, aan Oosterspoorplein, ingang straatzijde)
Voor wie?        Vertegenwoordigers van alle diaconieën in Hilversum en enkele specifieke genodigden

Waarom?
De afgelopen jaren is de kerngroep van het Platform Armoedebestrijding Hilversum bezig geweest om de armoedebestrijders van Hilversum met elkaar in contact te brengen en armoedebestrijding op de agenda van de politiek te krijgen.

Gaande dit proces merkten we dat de diaconieën in Hilversum een belangrijke rol spelen in de armoedebestrijding, maar dat er tussen de diverse diaconieën weinig contact was.

Ruim een jaar geleden nam Jan Zuidema, destijds diaken van De Schuilhof, al het initiatief voor een diaconaal overleg. Hoewel de opkomst tegenviel waren de aanwezigen het erover eens dat er een grote behoefte is in de samenleving voor ondersteuning van mensen met een hulp- of steunvraag, en dat het goed zou zijn dat het zichtbaar is dat de kerken een belangrijke pilaar zijn bij het antwoord geven op deze vraag.

Daarnaast waren de aanwezigen het erover eens dat het goed zou zijn wanneer:
–          De diaconieën elkaar beter leren kennen, en weten waar anderen mee bezig zijn
–          De diaconieën zouden uitvinden waarin ze elkaar kunnen versterken
–          De diaconieën een verbinding zouden vormen in hun contact met de burgerlijke gemeente (iets dat nu via de Raad van Kerken geborgd is)

In het verlengde hiervan zou het denkbaar zijn dat een diaconaal platform de volgende zaken op zou pakken:

–          Wanneer meerdere kerken samen een initiatief als Stichting Present, of Stichting Hip, of een ander soortgelijk initiatief zouden steunen, en bijvoorbeeld samen over zouden gaan tot het benoemen van een lokaal coördinator, dan voorkom je dat deze initiatieven aangestuurd moeten worden door regionale of landelijke medewerkers van deze stichtingen. Met een lokaal coördinator vanuit samenwerkende diaconieën (en dat mag best een vrijwilliger zijn),  is het veel eenvoudiger om vrijwilligers te werven, en opent het mogelijkheden om lokaal bekendheid te geven aan deze diaconale activiteiten (waarmee tevens de doelgroep beter bereikt kan worden).

–          Net als veel professionele hulpverleners weten veel diakenen niet precies wat er allemaal bestaat in Hilversum, door goed bekend te raken met de sociale kaart, maar ook via een diaconaal platform kan de effectiviteit van de individuele diaken sterk verbeterd worden. Het platform armoedebestrijding kan overigens ook fungeren als kapstok voor een diaconaal platform, maar ook de Raad van Kerken  zou als diaconaal platform kunnen fungeren.

Dringend verzoek: kunt u svp per email aan ondergetekende of per telefoon laten weten of u of iemand anders van uw organisatie aanwezig zal zijn?

Tenslotte,
het Platform Armoedebestrijding Hilversum fungeert hierbij (in overleg met de Raad van Kerken Hilversum) slechts als initiatiefnemer van het overleg. Mocht tijdens het overleg blijken dat meerdere diaconieën in enige vorm behoefte hebben aan het permanent vormen van een diaconaal platform in welke vorm dan ook, dan dient dit vanuit de diaconieën zelf vormgegeven te worden.

Op http://wp.me/p355Bz-16 vindt u de organisaties/personen welke een uitnodiging hebben gekregen voor deze bijeenkomst.

Mocht u aanvullingen of correcties hebben op deze lijst dan kunt u deze doorgeven via info@armoedeplatformhilversum.nl of telefonisch (06-1250.5498) aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Aernoud Olde
Lid Platform Armoedebestrijding Hilversum

M= 06-12505498
E = aernoud@hilversumverbonden.nl