Categorie archief: Uncategorized

Uitnodiging Armoedeplatform vervolg-bijeenkomst over Energiearmoede op 1/11

Aan de vertegenwoordigers van de (maatschappelijke en welzijns)organisaties en personen die zich met armoedebestrijding in Hilversum bezighouden. Stuur deze ‘save the date’ gerust door, of deel mogelijke geadresseerden met de organisatie.

Enkele weken geleden stuurden wij een uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst over energie-armoede in Hilversum komende dinsdag 1 november vanaf 19.30 uur (inloop 19.15 uur). Er hebben zich ruim 20 mensen voor deze avond aangemeld; deze reminder komt ook bij hen. Opnieuw aanmelden is niet nodig. Er is plek voor ruim 50 mensen, dus kom gerust langs, ook wanneer je je (nog) niet aangemeld hebt.

De gevolgen van de energiecrises laten zich langzaamaan volledig gelden; velen kunnen de rekening niet betalen of maken zich zorgen hoe ze hun huis deze winter moeten verwarmen. Het rijk biedt compensatie, heeft een maximumprijs vastgesteld en de gemeente heeft beleid ontwikkeld om mensen te helpen bij het omlaag brengen van hun energierekening. Er gebeurt heel veel en daarnaast zijn er tal van andere hulpinitiateven, en toch weten we allemaal dat dit niet genoeg gaat zijn. Daarom willen wij als armoedeplatform nog een keer de armoedebestrijders van Hilversum bijeen roepen om over de problematiek te spreken.

Tijdens deze bijeenkomst van het Armoedeplatform Hilversum gaan we samen met de mensen die namens de gemeente Hilversum het beleid vormgeven en uitvoeren en met een voorbeeld van elders (Arnhem) in gesprek. Er worden inzichten gedeeld en er ruimte voor ontmoeting. Zo helpen we elkaar verder in de armoedebestrijding in Hilversum

De agenda is:

19.15  Inloop met koffie en thee, we verzamelen bij de theaterzaal

19.30  Aanvang bijeenkomst, welkom door Sebas met korte intro en inventarisatie van wie er in de zaal zitten

19.45  Lian Langenkamp van de gemeente Arnhem vertelt hoe ze het probleem van energie-armoede bij hen aanpakken

20.05  Sabine Leijgraaf van HilverZon, projectleider energie-armoedebestrijding-uitvoering voor Hilversum vertelt over wat er inmiddels in Hilversum op poten staat en wat de verdere plannen zijn

20.30  Dialoog met de zaal met als focus-onderwerpen:

           – wat kunnen de aanwezige organisaties bijdragen aan het beleid

           – wat kunnen we aanvullend aan het beleid in gang zetten

Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog steeds via aernoud@hilversumverbonden.n, maar je mag ook gewoon binnenlopen. Neem gerust anderen mee.

Datum:             Dinsdagavond 1 november

Tijd:                   19:30 uur – 21:30 uur

Locatie:             Bibliotheek Hilversum; ‘s-Gravelandseweg 55  

Een belangrijk doel van het armoedeplatform is het leggen van onderlinge contacten en uitwisselen van expertise en informatie. Indien u vragen heeft neem dan contact op met een van ondergetekenden.

Directe info over de teruggave en de energieklussers:

https://hilversum.nl/sociaal-plein/inkomen-toeslagen/energietoeslag-bij-laag-inkomen

https://hilversum.nl/sociaal-plein/inkomen-toeslagen/energieklusser-aan-huis

Met vriendelijke groet,

Richard Kamsteeg (06 5433 7962)
Sebastiaan Hexspoor (06 5591 5736)
Aernoud Olde (06 1250 5498) / aernoud AT hilversumverbonden.nl

Advertentie

Energie-armoede in Hilversum; een Hilversum100-energie-café op 1 juli bij Tante Jans

De energietransitie is in volle gang; behalve dat een forse groep in de samenleving hier nog niet bij betrokken is. Dit wordt o.a. veroorzaakt door energie-armoede. Een onderwerp dat veel te weinig aandacht krijgt.

Het aantal mensen dat de energierekening niet kan betalen stijgt al jaren met stress, dure incasso-regelingen, schuldsanering en afsluiting van de energie-voorziening aan toe. Het gaat om gezinnen die minstens 10 procent van het inkomen besteden aan de energierekening en die in veel gevallen niet meer dan 14.000 euro per jaar verdienen. Energie-armoede.

Op hetzelfde moment slagen we er als samenleving nauwelijks in om huurders bij de hand te nemen voor wat betreft energiebesparing. Vrijwel alle regelingen zijn gericht op woning-eigenaren, terwijl er ook heel veel energie, en dus geld te besparen valt bij niet-woning-eigenaren.

Logischerwijs profiteert deze groep dus ook nauwelijks (lees: niet) van subsidie-regelingen om het energie-gebruik terug te dringen. Hoog tijd om hier wat aan te doen, ook in Hilversum. Er zijn lokale mogelijkheden (RREW) en initiatieven (woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, anderen), er zijn landelijke voorbeelden. Met deze meeting willen we een begin maken met het delen van onze kennis en het op de gemeenschappelijke agenda plaatsen van dit probleem.

Met alle corona-versoepelingen vinden we het tijd voor een echte bijeenkomst. We houden natuurlijk wel 1,5 meter onderlinge afstand, maar in een grote ruimte is het mogelijk om met 20 of 30 mensen bijeen te komen. Wij regelen zo’n ruimte en hopen dat betrokken uit de hoek van de armoedebestrijders, de politiek en de energietransitie. Meldt je aan door een email te sturen aan:  ‘energie@hilversum100.nl’ of via de aanmeldlink op https://hilversum100.nl/event/energie-armoede-in-hilversum-een-energie-cafe-op-1-juli/.

Meer info vooraf:

Armoedebestrijdersontbijt 2017 – woensdag 12 april

Aan de vertegenwoordigers van de (maatschappelijke- en welzijns-) organisaties en personen die zich met armoedebestrijding in Hilversum bezighouden.

Geachte dames en heren,

Op woensdag 12 april organiseert het Armoede Platform Hilversum voor de elfde keer het armoedebestrijders-ontbijt. De afgelopen 10 edities vonden plaats op het vliegveld Hilversum, maar we hebben nu gekozen voor een andere locatie: de hal van het Rotor Media-gebouw aan de Arendstraat.

Het thema dit jaar is: “Netwerken tegen Sociale Armoede”

Het armoedebestrijders-ontbijt is een netwerkbijeenkomst voor organisaties, vrijwilligers en kerken die zich op de een of andere manier bezig houden met het bestrijden van armoede en eenzaamheid in Hilversum.

Vorig jaar besloten we de bijeenkomst met een enquête over de toekomst van het armoede-platform. De resultaten hebben we bijgevoegd.

Enerzijds constateren we een toenemende verdieping van de kloof in de samenleving tussen arm en rijk. Anderzijds constateren we telkens opnieuw dat de aandacht voor armoede toeneemt, dat er meer samenwerking is bij de bestrijding van armoede en een toename van het aantal initiatieven om armoede te bestrijden. We zien zelfs een enkel armoede-preventie initiatief. Dit verheugt ons zeer, maar het maakt de noodzaak van een jaarlijkse bijeenkomst waar we van elkaar horen waar iedereen mee bezig is alleen maar nuttiger. Daarnaast blijft het belangrijk dat er momenten zijn waar we contacten kunnen leggen.

Ook dit jaar bestaat de bijeenkomst voor het grootste deel uit de “Speakerscorner”: het delen van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van armoede en eenzaamheid. U krijgt 2 minuten voor uw verhaal. Tijdens de bijeenkomst blijkt dan wel welke initiatieven meer tijd vragen. Aanmelden voor de speakerscorner is niet verplicht, maar wel prettig voor de planning, dit kan bij Aafke (aafkevreugdenhil@vrea.nl).

Als onderwerpen bij de speakerscorner denken wij bijvoorbeeld aan onderwerpen als:

– het opzetten van zorgnetwerk in diverse wijken
– het werk van de buurtcoördinatoren
– vluchtelingenwerk
– Ontwikkelingen bij het Sociaal Plein
– Amargi, een schuld-preventie-initiatief
– de ontwikkelingen bij de voedselbank
– de Speelgoedbank
– het succes van gezamenlijke maaltijden
– enz.

Wij willen u van harte uitnodigen uw bijdrage te leveren.

Tijdens de bijeenkomst zullen Aafke en Aernoud ook iets vertellen over hun ideeën over de toekomst van het Armoede Platform Hilversum.

Net als andere jaren betaalt u zelf de kosten van het ontbijt (dit jaar € 7,50 euro)

We starten om half acht waarbij het ontbijt verzorgd wordt door Marco Spiering, manager van de bedrijfscatering van La Place. Hij zal ons een eenvoudig maar lekker ontbijt serveren.

Datum: woensdag 12 april 2017
Locatie: Hal Rotor Media-gebouw – Arendstraat 21 – Hilversum
Inloop: vanaf 7.15 uur
Ontbijt: 7.30 uur (kosten 7,50 euro pp, eigen bijdrage)
Sluiting: 9.30 uur (met mogelijkheid tot napraten)

Een belangrijk doel van het armoedebestrijders-ontbijt is elkaar beter leren kennen en uitwisseling van informatie. Indien u vragen heeft neem dan contact op met een van ondergetekenden.

Graag horen wij (tijdig) per mail (aafkevreugdenhil@vrea.nl) of telefonisch of u aanwezig bent bij deze bijeenkomst.

De doelen van het armoedeplatform zijn het stimuleren van overleg, het geven van voorlichting en faciliteren van actie. We pretenderen niet dat wij – en alle instellingen en mensen die een bijdrage willen leveren – de armoedeproblemen in Hilversum kunnen oplossen. Wel kunnen we er naar streven.

We constateren dat de problematiek in onze samenleving een blijvend fenomeen is. Daar willen we ons niet bij neerleggen, en dus dient er overlegd te worden wat ons te doen staat.

Meer informatie over het armoedeplatform vindt u op www.armoedeplatformhilversum.nl

Met vriendelijke groet,

   Rob Beker (035 – 62.41.314) / r.beker@planet.nl
   Aernoud Olde (06 – 1250.5498) / aernoud@hilversumverbonden.nl
   Aafke Vreugdenhil (035 – 68.34.330) / aafkevreugdenhil@vrea.nl

Peiling op het tiende vliegveldontbijt van het Armoede Platform, 20 april 2016

Wat is uw mening over de toekomst van het Armoede Platform?

Stelling: Ik vind dat het Armoede Platform kan worden opgeheven.

 • Geen van de deelnemers heeft deze mogelijkheid genoemd.

Stelling: Ik vind dat het Armoede Platform moet blijven bestaan.

 • Het is nuttig info uit te wisselen
 • Elkaar te kennen, welke initiatieven er zijn en hoe we elkaar tot en hand en een voet kunnen zijn.
 • Elkaar te stimuleren
 • Graag een lijst van netwerkpartners plus telefoonnummers
 • Helaas blijft het Armoedeplatform nog nodig
 • Schroom bij mensen om te durven vragen, daar moeten sommigen bij geholpen worden.
 • Investeer in leren budgetteren van gezinnen dmv. Maatjes
 • Vertrouwen moet je aan bouwen
 • Het diaconaal platform heeft primair een kerkelijke/diaconale oriëntatie
 • Jaarlijks een ontbijt verbindt en inspireert.
 • Het Armoedeplatform vervult ene functie om mensen bij elkaar te brengen, mensen aan elkaar te koppelen en informatie te delen. Gezien de opkomst is daar behoefte aan.
 • Armoede blijft problematisch
 • Dit overleg is zinvol
 • Het is goed om te horen wat er speelt in de maatschappij speelt en hoe we elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn.
 • Uitwisseling van kennis en ontwikkelingen op dit thema is zeer belangrijk, zeker in zo’n uitgebreid, divers gezelschap.
 • Kom nu voor het eerst, maar vindt deze vorm enorm goed
 • Als dit initiatief er niet meer is, valt ook de samenwerking, hoe gebrekkig wellicht ook, weg
 • Het zorgt voor een blijvende focus
 • De problemen bestaan nog steeds.
 • Zolang er armoede is moet je daarmee aan de slag. Armoede blijft niet altijd hetzelfde. Ook daarin zijn trends. Het is goed om dat te blijven uitwisselen.
 • Armoede sluimert, woekert, en blijft te lang verborgen. Betrokkenen durven er vaak niet voor uit te komen. Men weet vaak de weg niet naar het juiste loket.
 • Het thema is simpelweg te belangrijk en krijgt veel te weinig aandacht. Het thema toont de raakvlakken van instanties en initiatieven en draagt daarom wezenlijk bij ana meer samenwerking.

Stelling: Ik vind dat het Armoede Platform op de volgende manier verder moet gaan:

 • Kleinschalig, buurtgericht.
 • “Tijd voor Meedoen”
 • Woongelegenheid organiseren voor mensen die buiten de maatschappij vallen, die de menswaardigheid garandeert.
 • Adopteren van “zwervers” door middleclass burgers.
 • De contacten met de diverse maatschappelijke partners te stimuleren en elkaar op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied.
 • Uitwisselen van ervaringen, contactmogelijkheden. Zoals ditmaal: kort en krachtig. Vele vormen van verbindingen en stimulans tav creatieve oplossingen.
 • Steeds fijnmaziger en gericht op het voorkómen van armoede
 • Eén à tweemaal per jaar een bijeenkomst om iedereen weer op de hoogte te brengen van de stand van zaken.
 • Er wordt veel gedaan, maar in veel gevallen ontbreekt het aan coördinatie. Acute problemen zouden wellicht via een op te richten crisiscomité direct geholpen kunnen worden (dus meer uitwisselen en coördinatie)
 • Elkaar blijven informeren, vooral ook digitaal. En mogelijk ook meer coördineren van hetzelfde aanbod.
 • De bibliotheek wil graag blijven faciliteren war nodig, zoals in de afgelopen jaren
 • Nog meer concretiseren hoe onderlinge samenwerking tot stand kan komen.
 • Ik vind het jaarlijks ontbijt zeer nuttig en inspirerend
 • Meer themagericht
 • Minstens één maal per jaar van elkaar horen waar iedereen mee bezig is plus contacten leggen.
 • Omdat sommigen blijkbaar niets weten van elkaars bestaan, zou het mooi zijn als er één plek komt waar al deze info te vinden is.
 • Iets minder de kleine kring en iets breder in de maatschappij. Betrek de moskeeën en andere geloofsgemeenschappen meer.
 • Klankbordgroep om voortgang en effecten daarvan te initiëren en te stimuleren
 • Realiseren van een “integrale” aanpak.
 • Ik mis een goed overzicht van alle instanties die onder de definitie van het Armoedeplatform vallen
 • Alle partijen die bijeen zijn op het ontbijt moeten in hun presentaties ingaan op voorbeelden van samenwerking en niet op wat zij al doen, want dat weten we vaak wel.

uitnodiging vliegveld-ontbijt (inzake armoedebestrijding) dd. woensdag 20 april 2016

Aan de vertegenwoordigers van de (maatschappelijke- en welzijns-) organisaties en personen die zich met armoedebestrijding in Hilversum bezighouden.

Geachte dames en heren,

Op woensdag 20 april organiseert het Armoede Platform Hilversum voor de tiende keer het vliegveldontbijt. Een netwerkbijeenkomst voor organisaties, vrijwilligers en kerken die zich op de een of andere manier bezig houden met het bestrijden van armoede en eenzaamheid. We willen u hierbij uitnodigen voor deze bijeenkomst. Laat u ons weten of u komt?

In deze tien jaar is de aandacht voor armoede zeker toegenomen. Wij zien veel meer samenwerking tussen organisaties, zowel op managementniveau als bij professionals en vrijwilligers. Ook zien we mooie dingen in de contacten tussen de gemeente, professionals, vrijwilligers en kerken.

Ook dit jaar bestaat de bijeenkomst voor het grootste deel uit de “Speakerscorner”: het delen van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van armoede en eenzaamheid. U krijgt maximaal 5 minuten voor uw verhaal. Een vertegenwoordiger van het Sociaal Plein heeft al aangegeven gebruik te willen maken van de Speakerscorner.

Vooraf aanmelden voor de speakerscorner is niet verplicht, maar wel prettig, dit kan bij Aafke (aafkevreugdenhil@vrea.nl).

Tijdens de bijeenkomst willen we ook met u spreken over de toekomst van het armoedeplatform. De doelstellingen waarvoor het ooit is opgericht (samenwerking tussen organisaties en aandacht voor armoede) zijn gerealiseerd. Heeft het armoedeplatform nog een functie? Kan het Armoede Platform zich opheffen? Of is er een doorstart mogelijk vanuit een breder platform dan nu het geval?

We willen u graag deze vragen voorleggen.

Net als andere jaren betaalt u zelf de kosten van het ontbijt (10 euro)  We starten om half acht en de restauranthouder heeft er weer zin in. De afgelopen tien jaar heeft hij de prijs van het ontbijt niet verhoogd.
Datum:  woensdag 20 april 2016
Locatie: Restaurant Vliegveld Hilversum
Noodweg 43  /   tel: 035 – 577.1710

Inloop: vanaf 7.15 uur
Ontbijt:        7.30 uur (kosten 10 euro pp, eigen bijdrage)
Sluiting:       9.30 uur (met mogelijkheid tot napraten)

Een belangrijk doel van het vliegveldontbijt is elkaar beter leren kennen en uitwisseling van informatie. Indien u vragen heeft neem dan contact op met een van ondergetekenden.

Graag horen wij (tijdig) per mail (aafkevreugdenhil@vrea.nl) of telefonisch of u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst.

De doelen van het armoedeplatform zijn het stimuleren van overleg, het geven van voorlichting en faciliteren van actie. We pretenderen niet dat wij – en alle instellingen en mensen die een bijdrage willen leveren – de armoedeproblemen in Hilversum kunnen oplossen. Wel kunnen we er naar streven.

We constateren dat de problematiek in onze samenleving een blijvend fenomeen is. Daar willen we ons niet bij neerleggen, en dus dient er overlegd te worden wat ons te doen staat.

Meer informatie over het armoedeplatform vindt u op www.armoedeplatformhilversum.nl

Met vriendelijke groet,

Rob Beker                 (035 – 62.41.314)  /  r.beker@planet.nl

Aernoud Olde           (06 – 1250.5498)  /  aernoud@hilversumverbonden.nl

Aafke Vreugdenhil   (035 – 68.34.330)  /  aafkevreugdenhil@vrea.nl

DIAKONIE EN CARITAS IN HILVERSUM, HOE ZIJN WE PRESENT ?

Een half jaar geleden hebben de gemeente Hilversum, Armoede Platform van Hilversum en de Raad van Kerken Hilversum de diakoniën en de caritas van de kerkelijke gemeenschappen bijeengebracht om een ieder bij te praten over de transitie in de zorg. Nu is het wijs om weer een keer bij een te komen. Hoe staat het er nu mee en zijn er nieuwe thema’s.

UITNODIGING

Voor een ieder die betrokken is vanuit de eigen geloofsgemeenschap op de diaconie en caritas.

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Waar: APOSTOLISCH GENOOTSCHAP, La Riviérestraat 9, 122EP Hilversum

Van 20.00 tot 21.30 uur met uitloop voor onderling contact

AGENDA

1 Opening door Jan Willem Meinsma, voorzitter Raad van Kerken Hilversum

2 SOCIAAL PLEIN, wat zijn de ERVARINGEN tot  nu toe? Korte inventarisatie van de samenwerking

3 Present zijn in Hilversum, Is het CONCEPT van STICHTING PRESENT iets voor onze gemeente?
Tiemen  Zeldenrust zal ons toelichting geven.

4 Willen we en hoe gaan we samenwerken in de opvang van VLUCHTELINGEN in Hilversum?

5 Afsluiting door gastheer, Apostolisch Genootschap

AANMELDEN ? in verband met de catering (koffie/thee) is het plezierig als u zich van te voren
aanmeldt en wel via de mail meinsma@worldmail.nl

WEES WELKOM namens de DIAKONALE RAAD HILVERSUM i.o.

Agenda voorjaar 2015

Woensdag 22 april vanaf 07.30 uur ‘vliegveldontbijt’ van Hilversumse armoedebestrijders. De bijeenkomst is gericht op kennismaken, stimulering van samenwerking en kennisdeling.

Door de decentralisaties bij de overheid verandert er veel in de wijze waarop de ondersteuning van de zwakken in de samenleving georganiseerd is. Alle reden om de actuele situatie met elkaar te bespreken en elkaar beter te leren kennen.

Datum:            woensdag 22 april 2014
Locatie:           Restaurant Vliegveld Hilversum
Noodweg 43  /   tel: 035 – 577.1710
Inloop:             vanaf 7.15 uur
Ontbijt:            7.30 uur (kosten 10 euro pp, eigen bijdrage)
Sluiting:           9.30 uur (met mogelijkheid tot napraten)

Vooraf aanmelden noodzakelijk: per email aan info@armoedeplatformhilversum.nl

__________________________________________________

Het armoedeplatform ondersteunt of organiseert in het voorjaar van 2015 de volgende activiteiten:

Dinsdag 3 feb 20.00 uur: Informatiebijeenkomst nieuwe zorgtaken – Burgerzaal, raadhuis Hilversum – Diaconaal overleg georganiseerd door gemeente Hilversum ism Raad van Kerken Hilversum en ondersteund vanuit het platform armoedebestrijding

Woensdag 25 maart ’s avonds: Politiek Debat over armoede door BMB samen met Armoedeplatform Hilversum ….. meer info volgt

Woensdag 22 april vanaf 07.30 uur ‘vliegveldontbijt’ van Hilversumse armoedebestrijders. De bijeenkomst is gericht op kennismaken, stimulering van samenwerking en kennisdeling, ….. meer info volgt

Stil protest tegen armoede in Hilversum

Op initiatief van de Hilversumse SP vindt er vrijdagavond 17 oktober een stil protest tegen armoede plaats in Hilversum. Dit initiatief wordt ondersteund door het Platform Armoedebestrijding Hilversum, het Leger des Heils en de FNV Gooi en Vechtstreek. Sympathisanten zijn om 19.30 uur welkom op het Stationsplein. ‘De mensen mogen een kaarsje meenemen’,.

Vrijdag is het Wereld Armoededag, maar ook lokaal leven er mensen in armoede, benadrukt Verweij. ‘Alleen in Hilversum al honderden kinderen maar ook ouderen, daklozen en werkenden (de verborgen armoede). En door de crisis worden ook kleine zelfstandigen geraakt.’

De bijeenkomst van vrijdag is ‘een oproep voor solidariteit en tegen armoede’. ‘Op een ludieke wijze geven we uiting aan solidariteit en geven we armoede een gezicht.’ Ook wethouder sociale zaken Arjo Klamer is van de partij. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur.

De Omdenkers – een theatervoorstelling over spookburgers met een stoutmoedig plan.

Namens het armoedeplatform wil ik graag onderstaande activiteit onder uw (maar bovenal onder de aandacht van de doelgroep) brengen.

Wanneer u mensen kent die illegaal zijn, of dat zijn geweest, wanneer u mensen kent die in armoede leven of dak- en thuisloos zijn (geweest), wilt u hen dan s.v.p. attenderen op de voorstelling ‘De Omdenkers’, Hun aanwezigheid bij de voorstelling wordt dubbel gewaardeerd.

10 oktober: De Omdenkers – een muzikale theatervoorstelling met humor over spookburgers met een stoutmoedig plan.

Waar: Morgenster, Seinstraat 2
Wanneer: 10 oktober, aanvang 20.00 uur, toegang gratis

Meer info: http://www.hilversumverbonden.nl/de-omdenkers-een-theatervoorstelling-over-spookburgers-met-een-stoutmoedig-plan/
Aanmelden (niet verplicht) maar wordt zeer op prijs gesteld, want vol is vol.: E-mail: deomdenkers@gmail.com

mvg, Aernoud Olde

12 september: mini-symposium Boek de Toekomst

In Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar grote moeite met lezen en schrijven. Dit heeft grote gevolgen voor hun zelfredzaamheid in het dagelijks leven, bijvoorbeeld met  betrekking tot werk, gezondheid en deelname aan de maatschappij.

Om Nederland meer geletterd te krijgen, is het belangrijk dat iedereen een steentje bijdraagt. Daarom organiseert Bibliotheek Hilversum in samenwerking met de Stichting ABC Noord-Holland tijdens de jaarlijkse Week van de Alfabetisering in september 2013 een minisymposium over laaggeletterdheid.

Op dit symposium willen we:

– handvaten bieden voor het herkennen van laaggeletterdheid

– bewustwording creëren van wat laaggeletterdheid in de praktijk voor invloed heeft op iemands leven, bijvoorbeeld in de sociale contacten, werk en gezondheid.

– zichtbaar maken wat er al beschikbaar is aan informatie, materialen en  hulpmiddelen voor de bestrijding van laaggeletterdheid.

 

Uiteindelijk hopen we dat dit symposium aan zal zetten tot het ondernemen van actie in de regio Gooi en Vecht bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Daarom nodigen wij beleidsmakers en betrokken organisaties uit voor dit symposium.

Graag nodigen wij u uit om op dit symposium aanwezig te zijn en mee te denken onder het motto:

Boek de toekomst : maak lezen en schrijven mogelijk voor iedereen

Donderdag  12 september 2013

12:30 – 17.30 uur

Bibliotheek Hilversum, ’s Gravelandseweg 55, 1217 EH Hilversum

 

Het programma voor dit symposium vindt u onderaan dit bericht.

U kunt zich bij voorkeur vóór 23 augustus 2013 aanmelden bij

Sjoukje Jukkema, Bibliotheek Hilversum, 035 – 62 12 942

Graag opgeven uw naam, de naam van uw organisatie, email-adres en telefoonnummer.

Aanmeldingen worden gehonoreerd in volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging per mail.

 

De organisatie:

Sjoukje Jukkema, Bibliotheek Hilversum

Martin Linthorst en Hank Gronheid, Stichting ABC Noord-Holland

Helmi Duijvestein

______________________________________________________

Programma:

Symposium “Boek de toekomst : maak lezen en schrijven mogelijk voor iedereen”

 

12. 30 – 13.00    Inloop met koffie + broodje

13-00 – 13.05     Welkom

Els Brons, Directeur Bibliotheek Hilversum

 13.05 – 13.45      Laaggeletterdheid: vóórkomen, herkennen en landelijke aanpak.

                            Marianne Bos, Bibliotheekadvies Educatie, Probiblio

13.45 – 14.25     Ervaringsverhalen van ambassadeurs, voorheen laaggeletterden.

               Ambassadeurs geïnterviewd door Hank Gronheid, Stichting ABC- Noord-Holland

 

14.25 – 15:05     pauze + infomarkt

15.05 – 15.45   Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Marlies Welbie, onderzoeker Lectoraat Leefstijl en Gezondheid Hogeschool Utrecht

 

15.45 – 16.25     Leesclubs voor laaggeletterden

                  Hank Gronheid en Tine de Lange, Taal op Scherp

                  Marianne Verhallen, Hoofd marketing/adjunct uitgever, Eenvoudig Communiceren

16.25 – 16.55     Hoe nu verder in de regio?

Discussie o.l.v. Martin Linthorst, bestuurslid Stichting ABC

 16.55 – 17.00     Afsluiting

17.00 – 17.30     Borrel